Související odkazy a články

Pěstování topolů pro energetické účely

26.03.2013 20:32
  Pěstování topolů pro energetické účely Ivo Celjak Topol patří mezi perspektivní dřeviny pro energetické účely. Cílem pěstování na plantážích je produkce co největšího množství biomasy z co nejmenší plochy. V prvních dvou pokračováních článku se autor zabýval založení plantáže a...

Náklady na produkci štěpky z rychle rostoucích topolů

10.09.2012 09:04
  Náklady na produkci štěpky z rychle rostoucích topolů Ivo Celjak Informace o nákladech, které souvisejí s režijními, obslužnými a pomocnými činnostmi při pěstování topolů, se v publikacích objevují již delší dobu. Informace o nákladech jsou však velmi rozdílné. Je to pochopitelné,...

Rostlinná biomasa

05.06.2012 13:08
  Rostlinná biomasa slouží k uskladnění sluneční energie Ivo Celjak V současné době se na celém světě zvyšuje zájem o využití rostlinné biomasy (RB) jako perspektivního, standardního a hlavně obnovitelného zdroje energie. Má význam především z důvodu snižování produkce...

Dotace na energetické plodiny

07.01.2012 19:59
DOTACE NA ENERGETICKÉ PLODINY Jenže je tu i další problém spojený s biomasou, před kterým již v minulosti varoval i předseda Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt. Ten se totiž obává toho, aby se v Česku nezačaly nekontrolovatelně budovat kotelny, pro něž již nebude zajištěn dostatek...

Energie z biomasy

07.01.2012 19:45
Energie z biomasy Většina členských zemí Evropské unie využití biomasy jako obnovitelného zdoje energie podporuje; ve spotřebě zaujímají vedoucí pozice Německo, Francie, Švédsko a Finsko.   Chcete-li vytvořit energii z biomasy, můžete soutěžit ve třech disciplinách: pevná biomasa,...

Zdražování paliv

07.01.2012 19:27
  Čím budete v zimě vytápět? Rozhodněte se včas Do konce října by se měli rozhodnout všichni ti, kdo chtějí letos v zimě vytápět své domy pohodlně a zároveň výhodně. Na trhu s topivy se dějí důležité změny – RWE od listopadu znovu zdražuje plyn o 5%, zákazníci tak každý měsíc zaplatí až...

Srovnání nákladů na vytápění při spotřebě 65 GJ/1 rok

07.01.2012 19:24
  Náklady na vytápění Hnědé uhlí  19040 Kč / rok Černé uhlí  24557 Kč / rok Koks  32405 Kč / rok Dřevo  17808 Kč / rok Dřevěné...

https://biom.cz/› zprávy z tisku › Japonský topol: šance, jak ušetřit

04.01.2012 16:14
  Japonský topol: šance, jak ušetřit Pozoruhodnou energetickou dřevinu, vhodnou jako ekologické palivo, živý plot či větrolam, představuje japonský topol. Tento klon na bázi křížence u nás běžného topolu černého a topolu Maximowiczova roste dobře na široké škále stanovišť...

biom.cz/cz/odborne-clanky/vymladkove-plantaze-topolu-a-vrb

04.01.2012 15:42
  Výmladkové plantáže topolů a vrb Jan Weger Výmladkové plantáže jsou relativně novou formou pěstování topolů a vrb na zemědělské půdě. Používanými agrotechnickými postupy a mechanizací jsou ve srovnání s tradičním topolovým lignikulturami mnohem bližší konvenčnímu...
Biom.cz - vše o biomase a kompostování