Škůdci a choroby

Přestože jsou japonské topoly velice odolné vůči většině škůdců a chorob, můžou se ve větší či menší míře na rostlinách vyskytnout. Na matečnicových plantážích monitoruje výskyt všech chorob a škůdců Státní rostlinolékařská správa, která provádí každoroční kontroly.

Uvádíme nejčastější škůdce a choroby, které se mohou na rostlinách vyskytnout.

Škůdci:

Mandelinka topolová, mšice

       

 

Choroby:

Rzi rodu Melampsora