Státní rostlinolékařská správa - SRS

18.11.2014 13:08

S účinností od 1.1.2014 došlo dle zákona č. 279/2013 Sb. ke sloučení Státní rostlinolékařské správy s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).