Srovnání nákladů na vytápění při spotřebě 65 GJ/1 rok

07.01.2012 19:24

 

Náklady na vytápění

Hnědé uhlí  19040 Kč / rok
Černé uhlí  24557 Kč / rok
Koks  32405 Kč / rok
Dřevo  17808 Kč / rok
Dřevěné brikety  24471 Kč / rok
Dřevěné pelety  21142 Kč / rok
Štěpka  13000 Kč / rok
Rostlinné pelety  16476 Kč / rok
Obilí  13595 Kč / rok
Zemní plyn  38210 Kč / rok
Propan  33054 Kč / rok
Lehký topný olej ELTO  32170 Kč / rok
Elektřina akumulace  45319 Kč / rok
Elektřina přímotop  53064 Kč / rok
Tepelné čerpadlo  19871 Kč / rok
Centrální zásobování teplem  26531 Kč / rok