Energie z biomasy

07.01.2012 19:45

Energie z biomasy

Většina členských zemí Evropské unie využití biomasy jako obnovitelného zdoje energie podporuje; ve spotřebě zaujímají vedoucí pozice Německo, Francie, Švédsko a Finsko.

 

Chcete-li vytvořit energii z biomasy, můžete soutěžit ve třech disciplinách: pevná biomasa, bioplyn a městský odpad. Pevná biomasa se stala nejpopulárnější. Bioplyn a městský odpad se taktéž využívají, ale asi v desetkrát menší míře. Spotřeba všech tří zdrojů biomasy však roste zhruba podobným tempem.
Většina členských zemí Evropské unie využití biomasy jako obnovitelného zdroje podporuje. Vedoucí pozice zaujímají Německo, Francie, Švédsko a Finsko – tyto čtyři státy si mohou přičíst 50 % celoevropské spotřeby biomasy. Co se využití bioplynu týče, jsou na špičce Německo a Velká Británie. Zatímco Německo produkuje bioplyn převážně ze zemědělských zbytků a obnovitelných zdrojů, Velká Británie využívá plyn vznikající na skládkách.
Počet elektráren na pevnou biomasu se za posledních pět let zdvojnásobil. V Evropě se nachází celkově 800 takových elektráren s celkovou kapacitou 7,1 GW. V roce 2013 se očekává nárůst kapacity na 10 GW.
Bioplyn se zatím používá hlavně k výrobě energie. Více než polovina bioplynu v EU pochází z účelově navržených zařízení, které plní zemědělci svým odpadem a úrodou určenou pro výrobu energie. Elektrárny využívající skládky a odpadní vody hrají v EU celkově méně významnou roli.
Výroba elektřiny z městského odpadu po celé Evropě vzrůstá. Ačkoli je zatím jejich příspěvek pouze malý, Konfederace evropských zařízení pro energetické využívání odpadů (CEWEP) očekává, že se tato disciplína do budoucna stane populárnější. Je však ještě třeba zdokonalit technologii, aby byly tyto elektrárny účinnější.
Sun and Wind Energy, 2011, č. 2, s. 164

EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj, 21, 2011, č. 2, s. 61
https://www.nzpk.cz/objednavka-reprograficke-sluzby/

Zdroj: Agronavigátor