Doplňkové národní platby TOP-UP žádost do 1. 11. 2012

21.10.2012 09:01
Zemědělci již mohou žádat o národní doplňkové platby pro rok 2012
 
Zdroj: MZe ČR
16.10.2012
 
Tisková zpráva – Zemědělci mohou od začátku tohoto týdne žádat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o národní doplňkové platby (TOP-UP). V rámci jedné žádosti TOP-UP 2012 mohou žádat o platbu na chmel, na přežvýkavce, na chov ovcí (popřípadě na chov koz), o platbu na chov krav bez tržní produkce mléka, na zemědělskou půdu a na brambory pro výrobu škrobu.

„Přestože nebyly ve státním rozpočtu na letošní rok vyčleněny peníze pro národní doplňkové platby k přímým podporám, Ministerstvu se podařilo během tohoto roku zajistit dodatečné finanční prostředky pro tyto platby, a to 400 milionů korun z prostředků příjmů Pozemkového fondu a 100 milionů korun z nespotřebovaných výdajů Ministerstva zemědělství z minulých let,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Konečným termínem pro podání žádostí je 1. 11. 2012. Žádost lze podat ještě 25 dní po tomto datu, avšak SZIF sníží dotace o 1 % za každý pracovní den po datu 1. 11. 2012. Zároveň jsou žadatelé o doplňkovou platbu na chov ovcí, popřípadě koz a platbu na chov krav bez tržní produkce mléka, povinni do 28. 2. 2013 dodat nápočty velké dobytčí jednotky.

V důsledku modulace, kterou nařídila Evropská komise (EK), může dojít ke snížení plateb TOP-UP, proto MZe ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vytvořilo „kalkulačku“ pro výpočet orientační výše TOP-UP na úrovni farmy. Najdete ji na webu MZe. V roce 2012 bude u TOP-UP u nových členských států aplikujících SAPS v souladu s rozhodnutím EK z října 2011 uplatněna tzv. modulace. Ta se vypočítá z celkové sumy všech přímých plateb (SAPS, Zvláštní podpora dle čl. 68, Oddělená platba za cukr, Oddělená platba za rajčata) a nároku na TOP-UP. Pokud celková suma těchto plateb pro daný podnik přesáhne částku 5 tisíc EUR, částka překračující tuto úroveň podléhá modulaci na úrovni 10 %. V případě, že součet přímých plateb a TOP-UP přesáhne 300 tisíc EUR, aplikuje se na částku přesahující tuto hranici další dodatečná 4% modulace. Takto vypočtená částka modulace se odečte od nároku na TOP-UP v letošním roce.


Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace Mze

 

 Článek : 122922 ; Vydáno : 17.10. 2012 ; Jiný autor : viz. zdroj