Administrativní postup před výsadbou plantáže rychle rostoucích dřevin (RRD)

12.02.2014 11:57

 

Odkaz na článek z portálu eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství

https://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/obnovitelne-zdroje-energie/biomasa/rrd/administrativni-postup-pred-vysadbou.html