Ze seříznuté matečnice vyroste několik prýtů

Ze seříznuté matečnice vyroste několik prýtů