Prodej sadebního materiálu japonských topolů je ukončen.

Japonský topol

 

CENÍK

 

 Vítejte na stránkách registrovaného pěstitele japonských topolů

Certifikovaný sadbový materiál japonských topolů kontrolovaný Státní rostlinolékařskou správou, nyní Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).

registrační číslo 2431 

 

Japonský topol je rychle rostoucí dřevina, která se nejčastěji pěstuje na výrobu levného palivového dříví a štěpky, může se využít také jako větrolam, živý plot nebo zvukolam a v neposlední řadě také v nábytkářském a papírenském průmyslu.

Hlavní předností je získání velkého množství dřevní hmoty za krátkou dobu. Topoly velice rychle rostou, roční přírůstek je 2 - 4m.

Vypěstujte si své vlastní levné palivo. Dřevo z japonských topolů je ideální pro topení v krbu - nekouří ani nepáchne, výborné je také do klasických nebo zplynovacích kotlů. Sazenice kupujte pouze u pěstitele, který je registrovaný u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ) a ze zákona podléhá kontrole Státní rostlinolékařské správy (SRS) jen tak budete mít jistotu, že jste si pořídili opravdu  kvalitní a certifikovanou sadbu rychle rostoucích dřevin (RRD).

 

Proč investovat do japonských topolů?

 nízké pořizovací náklady

-   snadné pěstování

-  možnost volby jak prodat dřevo (štěpka, polínka)

-  nízká technologická náročnost při sklizni ( štěpkovač,   pila, vozík)            

-  pokácený strom znovu obrazí (není nutno znovu sázet)

-   vaše palivo z japonského topolu vám nikdo nezdraží

 

- japonský topol má vysokou výtěžnost a výhřevnost (přirozený les 5-10 m3/ha za 1 rok, plantáž japonského topolu  300-500 m3/ha za 5 let) 

  neplatíte spotřební daň státu z energií na vytápěni jako je elektřina, plyn, uhlí atd. , ale naopak dostáváte dotace na zemědělsky obhospodařovanou půdu

 investice do energetických zdrojů (např. japonských topolů) jsou v dnešní době velice perspektivní (energie již nikdy nezlevní, ale naopak)

 - japonský topol přispívá ke zvýšení biodiverzity krajiny, topolové remízy v polích poskytují ochranu živočichům a zvěři před podmítači,  kombajny,  atd.

 - zemědělská půda na plantáži japonského topolu je ušetřena negativních vlivů jako ukládání reziduí pesticidů,  cizorodých látek z průmyslových hnojiv,  zhutnění dolních vrstev půdy vlivem zatížení při pojezdech zemědělské  techniky, vodní a větrné erozi

 - plantáže japonských topolů fungují jako větrolamy a v zemědělské krajině snižují vliv větrné a vodní eroze, tím dochází ke zvýšení výnosu na ostatních pozemcích v okolní krajině

 - na souvratích a podél plantáží japonských topolů je možnost zakládání biopásů s využitím dotačních titulů pro zvýšení biodiverzity krajiny  

 - snížení prašnosti v okolí plantáže japonského topolu

 

 

Odkazy:

www.vukoz.cz          www.eagri.cz           www.tzb-info.cz            www.agroweb.cz            www.odkazujeme.cz/            www.biom.cz.          www.kisuk.cz 

        

www.topinambury-rk.cz

 

 

 

 

SEO
Počasí
počítadlo.abz.cz